Český hudební slovník osob a institucí

Čejka, Antonín

Charakteristika: Hudebník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 31.10.1866
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.1.1938

Čejka, Antonín, hudebník a skladatel, narozen 31. 10. 1866, Trenčín (u Mladé Boleslavi), zemřel 29. 1. 1938, Rožďa­lovice (u Nymburka).

Vystudoval pražskou konzervatoř (1880–85), kde také složil státní zkouš­ky z klavíru a zpěvu (1893). Kontrabasista v Curychu (od 1885), majitel hudební školy v Táboře (1890/93), v Praze člen orchestru německého divadla (1893–99) a Národního divadla (1901–02). Ote­vřel si hudební školu nejdříve na Žižkově (1898–1900), pak na Královských Vinohradech (1900–1910), varhaník československé církve v Bakově, kde také učitelem na měšťanské škole, stejně jako později v Rožďalovicích (od 1922). Koncertoval v jihočeských a severočeských městech (kontra­bas, klavírní doprovázeč), napsal vzpomínky na Smetanu a Dvořáka, které otiskl v Krakonoši v Jičíně. Aktivní také jako skladatel, vydal Ve­černí písně (Vítězslav Hálek, Tábor 1887, A. Pešl), Ukolébavky pro housle a klavír (tamtéž) a kla­vírní gavotu Růžím Tábora (Praha 1896, Emanuel Starý).

Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006