Český hudební slovník osob a institucí

Pěvecké sdružení severomoravských učitelů

(Pěvecký sbor severomoravských učitelů Zábřeh na Moravě)
Charakteristika: Mužský pěvecký sbor


Pěvecké sdružení severomoravských učitelů Zábřeh na Moravě (pův. jm. Pěvecký sbor severomoravských učitelů Zábřeh na Moravě), mužský pěvecký sbor, založen 1922, Zábřeh.

 

Pěvecký sbor severomoravských učitelů byl založen v roce 1922 a v jeho čele tehdy stanul František Neubauer, člen Pěveckého sdružení moravských učitelů. Sbor se postupně vypracoval do reprezentativní úrovně a začal vystupovat nejen v okolí Zábřehu, ale také ve větších městech (Šumperk, Litovel, Frývaldov, Letovice). Rozvoj sboru přerušila druhá světová válka, ale hned po jejím skončení se soubor znovu sešel a jeho vedení se ujal Jan Skopal. Pod jeho řízením dosáhl sbor rychlého uměleckého vzrůstu a disponoval také největším počtem členů (téměř sedmdesát). Po odchodu Jana Skopala přijal místo sbormistra Antonín Plhák a druhým sbormistrem se stal Boleslav Sadil, oba vedou soubor dodnes. Počet členů poklesl zhruba na osmadvacet a z tohoto důvodu spolupracuje těleso při provádění větších skladeb s Mužským pěveckým sborem Nešvera z Olomouce a Pěveckým sborem severomoravských učitelek ze Zábřehu. V roce 2004 přijal sbor jméno Pěvecké sdružení severomoravských učitelů.

Repertoár sboru tvoří klasická česká mužská sborová literatura (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček). Těleso se účastnilo festivalů (Kálikův podzim, Festival mužských sborů Valašské Meziříčí) a premiérovalo dokonce několik skladeb Jana Skopala, Zbyňka Mrkose, Leopolda Kučery, Antonína Vrtky, Antonína Tučapského a dalších skladatelů.


Literatura:

Almanach 85 let PSSU Zábřeh na Moravě (Zábřeh 2007).

www.ceske-sbory.cz

Tereza Berdychová
Datum poslední změny: 19.1.2010