Český hudební slovník osob a institucí

Majer, Jiří

Charakteristika: Hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 8.2.1933
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.1.2007

Majer, Jiří, hudební publicista, narozen 8. 2. 1933, Slavkov u Brna, zemřel 21. 1. 2007, místo úmrtí nezjištěno.

Po absolvování gymnázia v Bučovicích (1944–52) vystudoval na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity obor hudební věda a estetika (1952–57) u Jana Racka a Bohumíra Štědroně (prom. hist. 1961). V roce 1973 složil rigorózní zkoušku v oboru teorie a dějin hudby (PhDr.). Při zaměstnání studoval na brněnské konzervatoři hru na klarinet (1960–64).
V letech 1956–60 byl zaměstnán jako osvětový pracovník Okresního národního výboru v Bučovicích, poté pracoval jako inspektor kultury na Krajském národním výboru v Brně (1960–66). Na brněnské konzervatoři vyučoval v letech 1966–77 dějiny a teorii hudby a estetiku (v letech 1972–74 byl zástupcem ředitele). Byl tajemníkem krajské pobočky Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (1977–83) a členem předsednictva ústředního výboru SČSKU (1979–89). Působil jako ředitel Státního divadla v Brně (1983–90). Současně byl odborným asistentem JAMU pro estetiku a dějiny hudby (1971–91).
V letech 1960–83 byl činný jako hudební kritik a publicista. V roce 1969 stál u zrodu časopisu Opus musicum, jehož byl šéfredaktorem do roku 1983. Zde také publikoval většinu svých studií (také v Hudebních rozhledech, celkem asi padesát) a kritik (také v Rovnosti a Zemědělských novinách, celkem asi 2000). Je autorem televizních seriálů Soubor dechovek, Večery s kruhy přátel hudby a četných rozhlasových pořadů z let 1970–91.


Dílo:

Dílo literární

Knižní tituly
Vilém Petrželka a poslání pojanáčkovské generace (disertace FF MU, 1972);
Gustav Brom. Můj život s kapelou (Thalia 1994);
Jan Slabák. Můj osud je Moravanka (Edith 1997);
Kapitoly z hudební minulosti města Slavkova (Městský úřad Slavkov u Brna, 2003);
Gustav Brom a jeho orchestr (strojopis, knihovna Českého hudebního fondu);
Janáčkovy luhačovické pobyty (strojopis, knihovna Českého hudebního fondu).

Redigované sborníky
Sborník Státní filharmonie Brno (1966);
Sborník Konzervatoř Brno (1968);
Almanach 100 let gymnázia Bučovice (2002).

Literatura:

ČSHS.

Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 15.3.2006