Český hudební slovník osob a institucí

Smrček, Josef Blažej

Charakteristika: Hudebník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 28.12.1751
Datum úmrtí/ukončení aktivity: někdy po roce 1799

Smrček, Josef Blažej, hudebník a skladatel, narozen 28. 12. 1751, Nové Město nad Metují, zemřel po 1799, Praha?.
 
V roce 1773 vstoupil do řádu Milosrdných bratří, regenschori i v několika řádových kostelích, za pobytu ve Vídni byl prý žákem Josepha Haydna. Roku 1799 byl v Praze prokurátorem a podpřevorem. Zmiňovány jsou jeho klavírní sonáty, symfonie a chrámové skladby. Z chrámových se zachovalo ofertorium na Květnou neděli Improperium exspectavit v Roudnici z Lorety (věnováno loretánskému regenschorimu Strobachovi; totéž na Strahově), v Kuksu duchovní árie, zvláště 2 de adventu, 2 rorate, nešpory, moteta a ofertoria.


Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
ČSHS.
 
II. Ostatní
Cyril 44, 1938, 49.
Buchner, Alexander: Hudební sbírka Emiliána Troldy (Praha 1954, Sborník Národního muzea v Praze, sv. 8A).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 24.2.2006