Český hudební slovník osob a institucí

Skalická, Anna

Charakteristika: Pianistka

Datum narození/zahájení aktivity: 10.3.1902

Skalická, Anna, pianistka, narozena 10. 3. 1902, Královské Vinohrady.
 
Hře na klavír se učila na škole Besedy brněnské, zvláště u Emanuela Šárky, žačka Viléma Kurze na brněnské konzervatoři (1919–21) i na škole mistrovské (1921–23). Koncertní činnosti brzy zanechala, působila pedagogicky, nejprve soukromě, pak od roku 1934 na brněnské konzervatoři.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006