Český hudební slovník osob a institucí

Homolka, Vincenc Emanuel

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 8.7.1826
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.3.1861

Homolka, Vincenc Emanuel, houslař, narozen 8. 7. 1826, Velvary, zemřel 27. 3. 1861, tamtéž.
 
Starší syn a žák houslaře Emanuela Adama Homolky ve Velvarech. Začal učit již ve dvanácti letech, takže výuční list dostal 9. 9. 1843. Po vyučení pracoval jako tovaryš u Johanna Stosse a Franze Lehnera de Paula v Praze. Z Prahy odešel do Budapešti, v roce 1846 pracoval ve Vídni u Franze Schmidta. V roce 1847 pracoval v Praze u svého bratra Ferdinanda Augusta Vincence. V letech 1851–1854 působil samostatně ve Velvarech. V roce 1854 se odstěhoval do Vídně. Roku 1858 se vrátil do Velvar, kde pracoval až do své smrti. Podle několika dochovaných nástrojů lze jeho práci hodnotit jako velmi precizní.

Literatura:

Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 62).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 148).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 112–113).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002