Český hudební slovník osob a institucí

Pokorný, Jan

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 16.5.1689
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.12.1783

Pokorný, Jan, kantor, narozen 16. 5. 1689, Milevsko, zemřel prosinec 1783, Bechyně.
 
Vokalista u Sv. Benedikta na Starém Městě v Praze (1697–1700), tenorista a varhaník. Jako rektor školy a varhaník v Bechyni (asi od 1740) byl učitelem houslisty a skladatele Václava Pichla. Jeho syn Josef byl kolem 1790 varhaníkem v Pont-à Mousson ve Francii.

Literatura:

Dlabacz.
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum Praha).
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006