Český hudební slovník osob a institucí

České trio 5)

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1923
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1925

České trio 5), komorní soubor.
 
Vzniklo v sestavě Vladimír Polívka (klavír), Jan Gregor (housle), Oldřich Jiroušek (violoncello) na jaře 1923. Po několika koncertech v ČSR odjelo v srpnu 1923 do USA, kde šířilo českou hudbu (Smetana, Dvořák, Fibich, Novák, Suk). Sídlem souboru se stalo Chicago, kde vystu­poval v radiostanici deníku The Chi­cago Daily News. Četné koncerty v jiných amerických městech a státech. Spoluúčinkování s Otakarem MařákemMary Cavanovou a dalšími. Zaniklo 1925.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Polívka, Vladimír: Hudební Amerika (Praha 1949, s. 69),
Stanislav, Josef: České trio (Dalibor 39, 1922–1923, s. 95).
Urie, Bedřich:  Čeští violoncellisté (Praha 1946, s. 189–90).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 31.1.2006