Český hudební slovník osob a institucí

Svoboda, August

(Swoboda)
Charakteristika: Hudební pedagog

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.5.1856

Svoboda, August (psán též Swoboda), hudební pedagog, narozen 1787 v Čechách, zemřel 17. 5. 1856, Praha.

Působil jako vojenský kapelník, později jako učitel hudby, delší dobu ve Vídni. Autor kdysi rozšířených německých učebnic kontrapunktu, nauky o harmonii a instrumentaci (vycházely ve Vídni). Skladby pro kytaru. Otec německého hudebního spisovatele Adalberta Svobody.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006