Český hudební slovník osob a institucí

Bauman, Jakub Jindřich

Charakteristika: Houslař a kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 12.3.1853
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.4.1929

Bauman, Jakub Jindřich, houslař, narozen 12. 3. 1853 Rokycany, zemřel 28. 4. 1929 Kladno.

Syn lékaře a městského fysika v Rokycanech (čp.79) a Františky Chržové z Prahy. Jeho otec zemřel v roce 1862. Studoval v Plzni a později strojařství na technice v Praze. Od roku 1875 byl učitelem, v roce 1911 odešel do penze jako řídící učitel v Rynholci. Napsal o houslařství knihu Cremona, která byla v roce 1900 odměněna první cenou České akademie pro vědu, slovesnost a umění v Praze. Spolupracoval s mnoha houslaři, kteří podle jeho nákresů a výpočtů pro něj zhotovovali polotovary houslí podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Sám pak nástroje sestavoval a lakoval výborným olejovým lakem. Vedle houslí a viol takto sestavil i několik kontrabasů. Na vignetách vždy uváděl jako místo výroby Prahu, ačkoliv v Praze nebydlel.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 36–37).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 13, 206).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002