Český hudební slovník osob a institucí

Haura, Jeronym

(Houra)
Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 30.11.1704
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.3.1750

Haura, Jeronym (psán též Houra), skladatel, narozen 30. 11. 1704, Týn nad Vltavou, zemřel 7. 3. 1750, Brno.
 
Diskantista u svého strýce Adama Haury v Mirovicích (kolem 1715), v roce 1722 se přesunul bez finančních prostředků na Moravu. Byl hous­listou na Petrově v Brně (1722–28) a zároveň studoval jesuitské gymnázium a filozofii u minoritů. Člen konventu augustiniánů na Starém Brně, kde kan­torem chorálního zpěvu. Z jeho chrámových skladeb zachováno české pastorále v Národním muzeu z Ústí nad Orlicí, opis Moteta z roku 1758 a latinská Pastorella pro alt s průvodem v hudebním oddělení Moravského zemnského muzea v Brně (opis 1760). Jedna sopránová árie ve sbírce V. Mazury v Žam­berku (opis 1752). Jeho Memoáry uloženy ve Státním archívu Brno.

Literatura:

Dlabacz.
d´Elvert, Christian: Geschichte der Musik in Mähren und Oesterr.-Schlesien (Brno, 1873).
PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006