Český hudební slovník osob a institucí

Horáček, Jaroslav 1)

Charakteristika: Novinář, literární, hudební a divadelní kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 15.6.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.8.1939

Horáček, Jaroslav, novinář, literární, hudební a divadelní kritik, narozen 15. 6. 1885, Čáslav, zemřel 20. 8. 1939, Brno.

Po klasickém gymnáziu pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě v Praze, kde byl žákem Otakara Hostinského. Dále se vzdělával na různých seminářích na filozofických fakultách ve Vídni, Heidelbergu, Berlíně a Mnichově. V letech 1907 až 1909 psal hudební a divadelní kritiky do deníku Právo lidu, po roce 1910 redigoval kulturní rubriku Teatralia v Národních listech. Zároveň publikoval v říšskoněmeckých a vídeňských listech. Od roku 1925 pracoval jako hudební kritik a kulturní redaktor pro brněnské noviny Svoboda, kde úzce spolupracoval s Jiřím Mahenem a propagoval tehdejší soudobou hudbu. Od roku 1930 se stal vedoucím redaktorem časopisu Rozkvět, na kterém spolupracoval se svojí ženou.


Dílo:

Dílo literární

Zvrácené proměny v městském divadle vinohradském (Praha 1909);

Problémy moderní operní dramaturgie (Praha 1911);

Hana Kvapilová: charakteristika její herecké tvorby (Praha 1911).

Literatura:

PHSN.

Kdy zemřeli…? 1939−1962 (Praha 1962).

ČSHS.

Chmel, Zdeněk: Galerie brněnských osobností 1 (Brno 1998).

www.encyklopedie.brna.cz

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 28.1.2012