Český hudební slovník osob a institucí

Brückner, Henricus Aloisius

(psán též Aloisius)
Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: žil ve 2. polovině 17. století, přesná data a místa narození a úmrtí nejsou známa.

Brückner, Henricus Aloysius (psán též Aloisius), skladatel, žil ve 2. polovině 17. století, přesná data a místa narození a úmrtí nejsou známa.

 

Patrně českoněmecký skladatel působící jak na území Čech a Moravy, tak v německých oblastech. O jeho životě víme pouze z dochovaných skladeb v českých a moravských sbírkách; některá díla jsou uložena také v Berlíně. Psal chrámovou hudbu, o které jsou záznamy v inventářích z přelomu 17. a 18. století (kroměřížský, českokrumlovský, třebenický, osecký, tovačovský, slánský či rajhradský inventář). V lichtenštejnské sbírce v Kroměříži se dochovaly jeho mše z roku 1671–72, rajhradský inventář z roku 1725 obsahuje jeho rekviem, piaristický inventář ve Slaném má v záznamu na šestadvacet chrámových kompozic, vzniklých mezi lety 1661–97. Napsal také Rekviem na smrt kardinála Harracha (1667).Kromě toho psal i nešpory, litanie, orchestrální suity. Některé z jeho skladeb lze slyšet i dnes v podání souborů hrajících starou hudbu (například jeho Sonata a 4 pro dva hoboje, dvoje housle a basso continuo vyšla tiskem a byla nahrána na kompaktní disky).


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Racek, Jan: Inventář hudebnin tovačovského zámku z konce 17. století (Muzikologie 1, 1938).

Petr Číhal: Moravské hudební inventáře 1725–1781 (bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2005).

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 17.8.2015