Český hudební slovník osob a institucí

Bezděk, Bedřich Václav

Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.9.1804
Datum úmrtí/ukončení aktivity: po 1870

Bezděk, Bedřich Václav, houslista, narozen 24. 9. 1804, Praha, zemřel po 1870.
 
Studoval na pražské konzervatoři (1813–19) pod vedením Friedricha Pixise. V letech 1824–32 byl kapelníkem městského divadla v Budíně, poté se vrátil do Prahy a dokončil studium. Odešel do Tridentu (Itálie), kde založil hudební školu a řídil italskou operu, s níž koncertoval v Praze v listopadu a prosinci roku 1939. Po smrti Pixise (1842) byl jmenován prozatímním profesorem konzervatoře, kde byl zároveň nějaký čas profesorem hry na housle a současně působil ve Stavovském divadle. Roku 1846 se stal členem dvorní opery (od 1. 5. 1861 dvorské kapely) ve Vídni. Psal ouvertury, klavírní skladby, smyčcové kvartety a písně.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Nejedlý, Zdeněk: Smetana V (Praha 1952).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).
 
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/219305-bezdek
 
Petr Kudláček
Datum poslední změny: 20.8.2008