Český hudební slovník osob a institucí

Pařík, Otakar

Charakteristika: dirigent, klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 28.2.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.2.1955

Pařík, Otakar, dirigent a klavírista, narozen 28. 2. 1901, Frýdek-Místek, zemřel 19. 2. 1955, Ostrava.

Od mládí se učil hře na housle a klavír. Na ostravské reálce vedl studentský orchestr a zároveň dojížděl na soukromé hodiny do Prahy ke Karlu Hoffmeistrovi. Od roku 1919 studoval na pražské konzervatoři varhany u Bedřicha Antonína Wiedermanna a zároveň klavír na německé Akademii für Musik und darstellende Kunst u Conrada Ansorgeho (1920–21). Od začátku 20. let se uplatňoval jako komorní hráč (České trio) a doprovázeč předních českých sólistů (Váša Příhoda, Jan Kubelík, Emma Destinnová aj.). Od roku 1926 byl angažován v pražské stanici Radiojournalu jako klavírista a kapelník, v letech 1937–45 byl v rozhlase prvním kapelníkem Velkého orchestru (zde se uplatňoval jako pohotový dirigent s velmi rozsáhlým repertoárem světovým a domácím, včetně soudobých novinek). Po druhé světové válce působil jako šéfdirigent Filmového symfonického orchestru (1945–54). Nahrál hudbu asi k 60 celovečerním filmům (mj. E. F. Buriana Siréna, V. Trojana Špalíček a Princ Bajaja a realizoval velké množství filmové hudby a rozhlasových snímků; bohatá byla též jeho koncertní činnost doma i v zahraničí). Jedenáct měsíců před smrtí byl jmenován šéfem Ostravského symfonického orchestru.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (Opava-Ostrava 1995).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005).

 

II. Ostatní

is (= Ivo Stolařík): Dirigent Otakar Pařík zemřel (in: Slezský sborník, roč. 53, 1955, s. 135–137).

bor (= Vladimír Bor): Za Otakarem Paříkem – nekrolog (Hudební rozhledy roč. 8, 1955, s. 225).

is (= Ivo Stolařík), vor (= Čestmír Gregor): Dvakrát jubilejně. K dvacetiletí Janáčkovy filharmonie Ostrava (Opus musicum, roč. 6, 1974, č. 7, s. 225–233).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 226).

Hudební kultura na Ostravsku pro roce 1945 (ed. Vladimír Gregor, Karel Steinmetz, Ostrava 1984, s. 39–42).

50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava (ed. Ivan Měrka) (Ostrava 2004, s. 22–23).

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010, s. 111–112).

 

www.msregion.cz/cz/beskydy/osobnosti/otakar-parik-7889/

http://operaplus.cz/dirigent-ivan-parik-slavi-sedmdesatiny/

 

Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 1.2.2016