Český hudební slovník osob a institucí

Vážný, Václav

Charakteristika: Lingvista, profesor českého jazyka, národopisný pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 2.7.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.4.1966

Vážný, Václav, lingvista, profesor českého jazyka, národopisný pracovník, narozen 2. 7. 1892, Praha, 26. 4. 1966, tamtéž.

 

Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze slovanskou a germánskou filologii a indoevropeistiku. Poté působil jako středoškolský profesor na středních školách nejprve v Čechách a po roce 1919 na Slovensku. V roce 1929 se habilitoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě a v roce 1935 získal profesuru tamtéž. Byl členem Ústavu pro lidovou píseň v Bratislavě. Zabýval se studiem lidové písně. Je autorem studie s názvem O niektorých chorvátsktch variantoch chorv. alebo slov. piesni ľud. v Chorv. Gróbe (in: sborník Matice slovenské III, 1925, s. 23–32), nebo studie O fonografických zápisoch slov. reči, piesne a ľud. hudby v Prahe v okt. 1929 (Slovenské pohľady 1929, s. 705–707) či textu Z činnosti slov. výboru Státního ústavu pro lid. píseň v ČSR (Bratislava IX, 1935, 195–196, 473–474) ad.

Od roku 1939 působil na Univerzitě Karlově v Praze. Vědecky se zabýval oborem jazykovědné slovakistiky. Patřil k průkopníkům jazykového zeměpisu u nás.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.5.2013