Český hudební slovník osob a institucí

Hebda, Zdeněk

Charakteristika: Hobojista

Datum narození/zahájení aktivity: 23.11.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.9.2008

Hebda, Zdeněk, hobojista, narozen 23. 11. 1925, Kladno, zemřel 5. 9. 2008, tamtéž.

 

Na pražské konzervatoři studoval hru na hoboj u dirigenta, hobojisty a skladatele Václava Smetáčka. Po jejím absolvování v roce 1949 pokračoval ve studiu na pražské AMU, kterou dokončil v roce 1953. Již během studia na konzervatoři se věnoval komorní hře, byl například členem Rejchova dechového kvinteta. V době studia na AMU se stal členem Filmového symfonického orchestru, s nímž hrál jak ve studiu, tak i na koncertech, avšak jen pouhé dva roky. Akademické studium ukončil v roce 1953, jeho umělecká dráha pokračovala v rozhlasovém studiu Československého rozhlasu v Praze, kde se stal později hlavním hobojistou. Absolvoval veřejná vystoupení nejen v pražských koncertních síních, ale i v místech, kam rozhlasoví symfonikové na svých koncertních turné zavítali. V roce 1957 působil v Českém dechovém kvintetu vedle Jiřího Trávníčka, Milana Pospíšila, Františka Zítka a Františka Štěňhy. Jako sólista vystupoval a nahrával s Pražskými symfoniky, Akademickým komorním orchestrem, Pražskými komorními sólisty, nebo se souborem Parthia di Praga.

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.
Čeští koncertní umělci-instrumentalisté (Praha 1983).

II. Ostatní
http://www.radioservis-as.cz/archiv/4800/48tipy4.htm

Hana Musilová


Datum poslední změny: 27.9.2010