Český hudební slovník osob a institucí

Štika, Jan

(Jan Vojtěch; Johann Adalbert; Jean)
Charakteristika: skladatel a ředitel kůru

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1779
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.6.1833

Štika, Jan (Jan Vojtěch; Johann Adalbert; Jean), skladatel a ředitel kůru, narozen 1779, Slaný, zemřel 27. 6. 1833, Praha.

 

Narodil se do rodiny literáta Františka Štiky. Působil ve funkci ředitele kůru v Praze u sv. Štěpána (od roku 1805), u Panny Marie před Týnem (od roku 1826) a u Panny Marie Sněžné (od roku 1832). Kromě duchovní hudby komponoval tance pro orchestr, komorní obsazení nebo klavír, které byly ve své době velmi oblíbené (německé tance, valčíky, ländlery, smuteční pochody, allemandy). Většina z nich vyšla u Schödla, Berry a Hasse v Praze.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Duchovní skladby

Missa in Echo.

Feierliche Messe (od části Sanctus zkomponoval Franz Bühler).

Requiem Es dur.

Te Deum C dur.

Regina coeli.

Pastorella pro Festo Nomini.

Pastorella Salve Jesu.

 

Tance

10 Ländler Tänze und Coda (vyd. Schödl, Praha 1810).

6 Menuet avec Trio (vyd. Schödl, Praha 1810).

10 Ländler nebst Coda (vyd. Berra, Praha 1817).

10 Walzes avec Coda (vyd. Berra, Praha 1819).

9 Allemandes avec Coda (vyd. Berra, Praha 1820).

Walzes avec Coda et deux Eccossaises (vyd. Berra, Praha 1821).

Verschiedene Tänze für den Carneval 1827 (vyd. Berra, Praha 1827).

Prager Favorit Tänze für Carneval 1830 (vyd. Bohmann, Praha 1830).

Trauer Marsch (vyd. Berra, Praha).

13 Allemandes avec Coda (vyd. Haas, Praha).

 

Skladby pro klavír

Promenade auf der Prager Bastey. Tongemälde in einer Introduction und Rondeau Brilliant (vyd. Bohmann, Praha).

Sonáta (vyd. Haas, Praha).

 

Škola zpěvu

Sing-Übungen mit Beziehung auf den Kirchenstyl für Sopran- und Alt-Stimme zum Gebrauche der öffentlichen (vyd. Berra, Praha).

Literatura:

I. Lexika

Dlabacz.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha čtvrtá (Praha 21951).

Racek, Jan: Beethoven a české země (Praha 1964).

Archiválie:

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Národní knihovna. Hudební oddělení.

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 1.9.2016