Český hudební slovník osob a institucí

Režný, Jan Pavel

Charakteristika: Hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 5.11.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.7.1946

Režný, Jan  Pavel, hudebník, narozen 5. 11. 1888, Mšeno (u Mělníka), zemřel 31. 7. 1946, Praha-Libeň.
 
Syn kantora Pavla Ignáce Režného. Maturoval v Jičíně na reálce (1907) a složil tam doplňovací zkoušku na učitelském ústavu (1908). V čet­ných učitelských působištích organizoval kulturní a zvláště hudební život, byl sbormistrem v Dolních Počernicích (učil tam 1919–30), psal hudební referáty do krajinských časopisů, také komponoval. Studoval skladbu u Jaroslava Křič­ky, zpěv u Egona Fuchse (1916–19). Získal stře­doškolskou aprobaci z matematiky a deskriptivní geometrie, byl profesorem reálného gymnázia v Břeclavi (1931–33), reálného gymnázia v Praze (1933–41), všude se uplatňoval jako sbormistr a pianista.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006