Český hudební slovník osob a institucí

Akordeon

Charakteristika: Hudební periodikum

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1937
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1938

Akordeon, „časopis Svazu dělnických pěvec­kých spolků v Praze“.

Redaktorem byl Jaromír Žalou­dík, vycházel v Olomouci ročník 1, 1937 (čtyři čísla) a ročník 2, 1938 (osm čísel). Přinášel zejména články o poslání dělnických pěveckých spolků (Bohumil Špidra v prvním ročníku, František Květoslav Lejsek ve druhém ročníku), o jeho organizaci a úkolech na Slovensku (Ján Klimo v prvním a druhém ročníku), zprávy o činnosti spolků, sdružených ve Svazu apod., všímal si také dělnické písně. Ovzdu­ší 2. republiky a nacistická okupace zne­možnily další vydávání listu.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 13.4.2009