Český hudební slovník osob a institucí

Boesgaardová-Schmidtová, Lydie

(Schmidtová, Lydie)
Charakteristika: skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity: 18.2.1890

Boesgaardová, Lydie (za svobodna Šmídová, psána též Schmidtová),skladatelka českého původu, narozená 18. 2. 1890 (podle některých zdrojů 1888 nebo 1892), Rokycany, zemřela roku 1963, místo úmrtí není doloženo.

 

Studovala na učitelském ústavu v Plzni. Během studií se souběžně vzdělávala ve hře na klavír a zpěvu u plzeňských pedagogů a v hudební teorii u Otakara Bradáče. Záhy se přestěhovala do italského Janova (1914), kam se provdala za dánského obchodníka a majitele janovské námořní agencie Ejsena Nielse Boesgaarda. Do Itálie odešla spolu se svou sestrou, sochařkou Olgou (provdanou Fanno), se kterou si byly vzájemně oporou, společně zde podporovaly rozmanité české aktivity a za války pomáhaly raněným legionářům československého zahraničního odboje. V těchto činnostech oběma sestrám hojně pomáhali jejich manželé, kteří měli oba v Janově význačné postavení (manžel Olgy Fanno byl senátor). Lydie zde působila jako koncertní pěvkyně, což využívala pro šíření a propagaci české hudební tvorby a lidových písní. Často koncertovala s bulharským barytonistou Vasiljevem (poslední doklad o jejich společné činnosti je z roku 1953). Jako skladatelka se věnovala zejména drobné klavírní tvorbě. V kodaňském vydavatelství Hansen jí roku 1952 vyšly dvě klavírní nálady (Nina-Nana del Cucu, Una volta in primavera). Několik skladeb zůstalo v rukopisech, například Osvobození Prahy z roku 1945.


Literatura:

ČSHS.

www.karelvasatko.cz/historie-ceskoslovenskych-legii/odborne-clanky/italske-legie/tezke-zacatky-cs-zahranicniho-odboje-v-italii-

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 22.6.2015