Český hudební slovník osob a institucí

Růžička, Josef Vojtěch

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 10.11.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.5.1937

Růžička, Josef Vojtěch, houslař, narozen 10. 11. 1878, Opava, zemřel 2. 5. 1937, tamtéž.
 
Vyučil se nástrojařem dechových nástrojů u firmy Othmar Lederhofer v Praze. Po vyučení odešel do Německa k firmě O. C. Mieter v Braunschweigu, kde se vyučil houslařem. Zdokonalil se u brněnského houslaře Franze Trawniczeka, kde pracoval jako tovaryš. V roce 1902 se osamostatnil v Opavě. Jeho žákem byl Rudolf Brigula, bratr Růžičkovy manželky, který se stal po Růžičkově smrti jeho nástupcem. Pracoval především podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Pro nástroje vybíral jen nejkvalitnější rezonanční dřevo. Byl jedním z prvních houslařů u nás, který ladil desky, což poznamenával na vignetách. Jeho nástroje jsou jak po řemeslné, tak i po zvukové stránce velmi dobré.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 96–97).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 159–160).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006