Český hudební slovník osob a institucí

Čech, Jan

Charakteristika: Citerista

Datum narození/zahájení aktivity: 14.12.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.8.1896

Čech, Jan, citerista, narozen 14. 12. 1871, Praha, zemřel 5. 8. 1896, Praha.

Byl sbormistrem Prvního klubu citeristů na Žižkově, psal skladby pro citeru, které vyšly v Časopise čes­kých citeristů (2, 1895), ve sbírkách České granáty a Český citerista (3, 1892).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Hraba, Jaroslav: Hudební přílohy českých časopisů v 19. století (diplomní práce KU 1953).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006