Český hudební slovník osob a institucí

Jacobides, Štěpán Vavřinec

(Stephanus Laurentius)
Charakteristika: Loutnista

Datum narození/zahájení aktivity: Okolo roku 1600

Jacobides, Štěpán Vavřinec (psán též Stephanus Laurentius), loutnista, (okolo 1600).

 

O životě skladatele nemáme bližší zprávy, pravděpodobně byl pražským loutnistou. Jeho skladba Preambulum pro šestistrunnou loutnu s jednou basovou strunou je zapsána německou tabulaturou ve fragmentu sborníku loutnových skladeb. Ten je uložen ve sbírkách hudebně historického oddělení Národního muzea pod signaturou XII. B 237.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Pohanka, Jaroslav: O nejstarších českých skladbách pro loutnu (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 8, s. 245).

Pohanka, Jaroslav: Dějiny české hudby v příkladech (Praha 1958, s. 66).

Racek, Jan: Česká hudba (Praha 21958, s. 81, 130).

Jiří Bernkopf


Datum poslední změny: 20.9.2011