Český hudební slovník osob a institucí

Malý, Josef 3)

Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 9.7.1882
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.11.1948

Malý, Josef 3), sbormistr, narozen 9. 7. 1882, Mlazice (u Mělníka), zemřel 12. 11. 1948, Čáslav.
 
Na pražské konzervatoři studoval fagot u Františka Dolejše (1897–1903), skladbu u Antonína Dvořá­ka (1900–03), absolvoval varhanní kurs (1907–08 u Josefa Kličky). Metodiku houslové hry studoval u Štěpána Suchého. Získal státní zkoušku ze zpěvu pro střední školy a učitelské ústavy. Pů­sobil v Čakovicích, byl sbormistrem pěvec­kého spolku na Mělníku (1903–07) a pěveckého spolku Slavibor v Třeboradicích (1908). Od roku 1909 ře­ditelem kůru v Čáslavi. Stal se sbormistrem Hlaholu (od 1910), ří­dil po A. Kundratickém mužský a smíšený sbor. Provedl Dvořákovy Svatební košile, Svatou Ludmilu, Stabat mater, Smetanovu Českou píseň a jiné. Úspěšně vedl odbor pro pořádání komorních koncertů. Činnosti v Hla­holu se vzdal pro neshody po smetanovských oslavách (1924). Byl iniciátorem za­ložení Městské hudební školy (1930). V počát­cích svého čáslavského působení vystupoval jako fagotista, pak v kolínské a nymburské filharmonii. Učil zpěvu na gymnáziu, vystupoval jako koncertní pěvec a recitátor. Na odpočinku od 1942. Přechodně byl sbormistrem české­ho dělnického sboru Lyra a také jiných sborů v Chicagu (1913/14; s Lyrou pak ná­vštěvou v Čáslavi). Skladby: Slavnostní po­chod (1903), Slovanský tanec (1905), Písně (Vítězslav Hálek, 1904), Pange Lingua (osmihlasá, 1913) a další. V Hudební revue 7, 1914 články o hudebním dění v Chi­cagu.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů, část II, M–Ž (Praha 1982).
 
II. Ostatní
Československý varhaník 5, 1940, 37.
Československý varhaník 7, 1942, 1.
Československý varhaník 12, 1949, 30.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006