Český hudební slovník osob a institucí

Solín, Václav

Charakteristika: Tiskař a hudební teoretik


Solín, Václav, českobratrský tiskař spolupracující na vydání šamotulského kancionálu (Písní chval božských). Jeden z možných nositelů pseudonymu Jan Josquin náležícího českému renesančnímu hudebnímu teoretikovi, narozen 1526 nebo 1527, zemřel pravděpodobně 1566.

                  

Literatura a bližší informace viz heslo Josquin, Jan.

 

Viktor HruškaDatum poslední změny: 20.1.2015