Český hudební slovník osob a institucí

Šimon, Jan

Charakteristika: Houslista a violista

Datum narození/zahájení aktivity: 28.1.1962

Šimon, Jan, houslista a violista, narozen 28. 1. 1962, Praha.
 
Studoval na Státní konzervatoři v Praze hru na housle (1977–83) a hru na violu na AMU tamtéž (1983–88). V letech 1983–86 působil jako violista v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK (1983–86). Od roku 1986 až dosud je violistou v České filharmonii. V roce 1984 založil komorní soubor Pro Arte Antiqua Praha. Je členem Okteta a Sexteta Českých filharmoniků.

Jan Hanák


Datum poslední změny: 2.3.2006