Český hudební slovník osob a institucí

Bergmann, Joachim

(Begman)
Charakteristika: Violonista

Datum narození/zahájení aktivity: kolem roku 1640
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1695

Bergmann, Joachim (psán též Bergman), violonista, narozen kolem 1640, zemřel 1695.

Od roku 1675 působil v arcibiskupské dvorní kapele v Kroměříži jako hráč na violon.


Literatura:

LdM.
Gajdoš, Miloslav: Slovník kontrabasistů (Kroměříž 1978).

Lucie Sýkorová
Datum poslední změny: 20.1.2010