Český hudební slovník osob a institucí

Votoček, Emil

Charakteristika: hudební skladatel a autor textů o hudbě

Datum narození/zahájení aktivity: 5.10.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.10.1950

Votoček, Emil, hudební skladatel a autor textů o hudbě, narozen 5. 10. 1862, Hostinné, zemřel 11. 10. 1950, Praha.

 

Profesor na české technice v Praze, přední odborník na organickou chemii. Od dětství tíhnul k hudbě, systematičtěji se jí začal věnovat až ve třiceti letech. Šest let se soustavně vzdělával hudbě soukromým studiem u Františka Spilky, poté studia přerušil a od roku 1934 se již definitivně věnoval skladatelské činnosti, napsal velké množství děl rozmanitých forem, z nichž většina zůstala v rukopise. Složil několik klavírních skladeb, dva smyčcové kvartety (1942, 1947), Rapsodii pro orchestr (1945) aj. Ovlivněn byl zejména ranou tvorbou Vítězslava Nováka. Vydal cenný Hudební slovník cizích výrazů a rčení. Část I. Cizojazyčně-česká, Část II. Česko-italská (Praha 1946). Zde podává hlavně italskou a zčásti francouzskou hudební terminologii a její české ekvivalenty.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Hudební rozhledy 3, 1950, číslo 3, s. 26 (nekrolog).

 

Petr Macek


Datum poslední změny: 6.6.2014