Český hudební slovník osob a institucí

Lachout, Karel

Charakteristika: Autor textů o hudbě a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 30.4.1929

Lachout, Karel, autor textů o hudbě a skladatel, narozen 30. 4. 1929, Praha.
 
Středoškolské vzdělání získal na Státním anglickém reálném gymnáziu v Praze 2 (maturita 1948), pokračoval studiem na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor učitelství angličtina – hudební výchova (1948–1952), dokončil doktorátem s disertační prací Problém skladatelova tvoření (1953). Absolvoval také kompoziční oddělení pražské Akademie múzických umění, žák Jaroslava Řídkého (1949–1953), první samostatný koncert z jeho skladeb proběhl 1. 12. 1951.
 
Od 15. 11. 1953 do 21. 6. 1979 pracoval nepřetržitě jako hudební redaktor Československého rozhlasu v Praze, pak vzhledem ke zdravotním potížím svobodné povolání až do penze. Do konce 50. let bylo komponování jeho prioritní uměleckou činností. Z jeho prací (vesměs v rukopise, většina skladeb natočených Československým rozhlasem v Praze uložena v jeho Fondu hudebnin) jmenujme: klavírní Bagatelly, Variace a fuga (1949), Sonatina (1949) a instruktivní Z dětského světa (1956), Polská rapsódie pro housle a klavír (1956), smyčcové kvartety I (1951) a II (1952, Kvarteto České filharmonie 10. 3. 1953), Symfonietta pro velký orchestr (1952, Pražský rozhlasový orchestr, 18. 11. 1953), Krakovský trubač (symfonická báseň, 1956). Řada úspěšných zábavných a tanečních skladeb, zvl. Taneční fantasie pro klavír s orchestrem (provedeno Praha 1956); dvě orchestrální suity America Latina (1959) a Taková je Kuba (1962). Jeho skladby vycházely na deskách Supraphonu a natočeny Československým rozhlasem. Za člena Svazu československých skladatelů přijat v roce 1983.
 
Od 70. let se jeho hlavní zájem obrací k etnomuzikologii, kde se vypracoval na ojedinělého znalce a propagátora iberoamerické hudby u nás, autor několika prací o hudbě Latinské Ameriky. Současně s tímto zájmem shromáždil velkou sbírku dokumentů, přes 1000 LP desek z Latinské Ameriky, autentické hudební nástroje, knihy, fotografie atd. Dodnes čerpá podněty pro svou hudební činnost častými cestami do zahraničí (Kuba, Dominikánská republika, USA, Španělsko, Francie apod.).

Dílo:

I. Dílo literární
 
Problém skladatelova tvoření (Praha 1953, disertační práce);
Svět si zpívá. Hudební folklór světa v přehledu (1957, rukopis, ocenění ČHF);
Hudba Chile (Praha, Editio Supraphon 1976);
Hudba Kuby (Bratislava, Opus 1979, oceněno kubánským svazem UNEAC);
Lidová hudba Latinské Ameriky – k výročí 500 let (1492–1992) od objevení Ameriky Columbem (Praha, Supraphon 1992, sleevenote k 2 LP);
Lidová hudba Španělska (Praha, Supraphon 1993, sleevenote k 2 LP).
 

II. Dílo skladatelské

 
Klavírní skladby
První klavírní skladby. Cyklus (1944–1947);
Bagatelly (1949);
Variace a fuga pro klavír (1949);
Sonatina (1949);
Klavírní sonatina (1950);
Z dětského světa. Cyklus 10 klavírních skladeb pro děti (1956).
 
Instrumentální a orchestrální díla
I. smyčcový kvartet (1950–1951);
II. smyčcový kvartet g moll (1952);
Symfonietta pro velký orchestr (1952–1953);
Malá předehra pro velký orchestr (1954);
Polská rapsodie pro housle a klavír (1956);
Krakovský trubač. Symfonická báseň (1956).
 
Skladby taneční a zábavné (cca 20 kusů)
Taneční fantasie pro klavír s orchestrem (provedeno Praha 1956);
America Latina. Orchestrální suita (známé zejména skladby Samba, Květ kaktusu) (1959);
Taková je Kuba. Orchestrální suita (známá skladba Pohlednice z Kuby) (1962).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
MEH.
International Who´s Who in Music (Cambridge 1975).
Who´s Who in the World (Chicago 1979).
 
II. Ostatní
Hudební rozhledy 6, 1953, s. 942.
Hudba jako životní elixír (Naše rodina 1999, č. 29).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 28.8.2004