Český hudební slovník osob a institucí

Cron, Joachim Antonín

Charakteristika: Skladatel a hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 29.9.1751
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.1.1826

Cron, Joachim Antonín, skladatel a hudebník, narozen 29. 9. 1751, Podbořany (Louny), zemřel 20. 1. 1826, Praha.

Vystudoval filosofii v Praze. Pře­chodně činný ve vojenské službě, pak členem cisterciáckého řádu v Oseku a student teologie v Praze. Dok­tor (1795) a profesor (1805) teologie v Pra­ze na univerzitě. Autor koncertů pro kla­vír a klarinet. Také výborný hráč na varhany, klarinet a sklennou harmoniku.

Literatura:

Dlabacz.
PHSN.
ČSHS.
Robert Eitner: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).

Petr Macek

Datum poslední změny: 1.2.2006