Český hudební slovník osob a institucí

Novák, Jan František

(Nowak; Novack;)
Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.11.1771

Novák, Jan František (psán též Nowak; Novack), kapelník a skladatel, narozen patrně v Čechách, zemřel 7. 11. 1771.
 
Ucházel se o kapelnické místo u Sv. Víta v Praze a uváděl, že vlastní mnoho „muzikálií“ (1734). Kapel­ník u Sv. Víta od 1737 do 1758, kdy ustou­pil Františku Xaveru Briximu. Autor chrámových skladeb (mše, ofertoria, žalmy), kte­ré byly v kapitulním archívu u Sv. Víta. Patrně od něho jedna mše v Klosterneuburgu, kte­rou uvádí Eitner, a Concerto-duplex de Resurrectione z hudebnin Jiřího Ignáce Linka (Bakov).

Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Podlaha, Antonín: Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur (Praha 1926).
Němeček, Jan: Ná­stin české hudby XVIII. století (Praha 1955).
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 148).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006