Český hudební slovník osob a institucí

Myslivec, František

Charakteristika: Národopisný pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 20.10.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.8.1934

Myslivec, František, národopisný pra­covník, narozen 20. 10. 1873, Dolní Lhota (u Opavy), zemřel 21. 8. 1934, Opava.
 
Studoval české gymnázium v Opavě, bohosloví v Olomouci. Působil ve Vizovicích a jiných městech a od roku 1923 na gymnáziu v Opavě. Zapisoval lidové písně, nacvičoval a obnovoval lidové tance. Účastnil se příprav na národopisné výstavy, opavskou (1893) a pražskou (1895), vybudoval Zemědělské mu­seum v Opavě. Hudebnímu folklóru věnoval studie a samostatné publikace: Morava (Laši) ve svých písních (Věstník Matice opavské 28, 1922), Staré pěsničky dosavad neuveřejněné (Naše Slezsko 1923), Národní píseň ve Slez­sku (Vlastivědný sborník slezský, 2, 1926), Pěsničky Moravců z Hlučínska a Hlubčicka (Opava 1927), Slezské národní písně, tance a popěvky (Opava 1930). Pozůstalost (zápisy lidových písní) v Etnologickém ústavu České akademie věd v Brně.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Věstník Matice opavské 38, 1933.
Slezský sborník 46, 1948.
Svobodná republi­ka 15, 1934, č. 35.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006