Český hudební slovník osob a institucí

Cigna, Karel

(Cygna)
Charakteristika: sbormistr, skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 27.11.1819
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.3.1880

Cigna, Karel (psán též Cygna), sbormistr, skladatel a pedagog, narozen 27. 11. 1819, Kojetín, zemřel 20. 3. 1880, Kroměříž.

 

Byl posledním ze šesti dětí zednického mistra Jana Cigny. Bratři Josef, Jan a František byli také hudebníci. Všichni tři působili v kojetínské kapele Františka Dittricha a hráli především na zábavách. Po ukončení studií v Kroměříži (do roku 1839), pracoval Cigna jako učitel a varhaník v Hradisku u Kroměříže (1840–42). Roku 1842 svého povolání zanechal a odjel do Vídně. Na zdejší konzervatoři studoval zpěv, hru na klavír, trubku, harmonii a komponování. Během svého vídeňského pobytu (1842–47) působil i jako učitel v kroužku českých konzervatoristů, techniků a řemeslníků, kteří se scházeli, aby pěstovali zpěv a hudbu. V roce 1847 se vrátil do rodného Kojetína, kde byl ředitelem kůru, kapelníkem a učitelem hudby. V roce 1862 založil zpěvácký spolek Jaroslav a stal se hlavním organizátorem hudebního života v Kojetíně.

V roce 1866 se přestěhoval do Kroměříže, kde převzal vedení pěveckého spolku Moravan. Tuto funkci zastával až do konce svého života. Od roku 1870 řídil zpěv o nedělích a svátcích v chrámu Panny Marie. Po Ludvíku Holainovi se stal ředitelem kůru u sv. Mořice (1876–80). V letech 1868–69 a 1872–73 působil jako učitel zpěvu v Concordii. Napsal řadu chrámových skladeb. Díla z kůru u Panny Marie jsou uchována v arcibiskupském zámku v Kroměříži. Samotný soukromý archiv Karla Cigny byl téměř zničen roku 1894 při požáru rodinného domu v Kroměříži.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941).

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).

 

II. Ostatní

Fric, Ota: Dějiny kroměřížského Moravana (Kroměříž 1933).

 

Silvana Karafiátová


Datum poslední změny: 26.9.2016