Český hudební slovník osob a institucí

Nováková, Anna

Charakteristika: Učitelka hudby

Datum narození/zahájení aktivity: 10.5.1895

Nováková, Anna, učitelka hudby, narozena 10. 5. 1895, Mělník.
 
Choť pedagoga Ludvíka Nováka. Studovala v Hradci Králové a v Kolíně. Na Karlově univerzitě poslouchala přednáš­ky z matematiky, fyziky a také z hudební vědy (1914–20). Soukromě studovala hru na klavír u M. Resslové a Albína Šímy (státní zkouška 1926) a absolvovala pedagogické oddělení pražské konzervatoře (1926–28, státní zkouška ze sborového zpěvu). Vyučovala zpě­vu a hudební nauce na reálném gymnáziu v Nymburku (1929–39), kde pak působila i po osvobození, byla konsultantem hudební výchovy na pražské pedago­gické fakultě (od března 1953).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební národ 1932/33, 30.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006