Český hudební slovník osob a institucí

Vest pocket revue

Charakteristika: Časopis Osvobozeného divadla

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1929
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1930

Vest pocket revue. Časopis Osvobozeného divadla. Divadelní periodikum, Praha, 1929-1930.
 
Programový list Osvobozeného divadla s články dokumentární povahy (V+W, Jaroslav Ježek, E. F. Burian a další). Vycházel jako měsíčník za redakce St. Jílovské v Praze 1929/30 (celkem sedm čísel).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 31.1.2006