Český hudební slovník osob a institucí

Basler, Jan

Charakteristika: klavírista, houslista, dirigent, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 27.2.1947
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.6.1929

Basler, Jan, klavírista, houslista, dirigent a skladatel, narozen 27. 2. 1847, Kutná Hora, zemřel 4. 6. 1929, Praha.

 

Středoškolské studium absolvoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci, poté studoval práva v Praze a Vídni. Po ukončení právnických studií roku 1873 vstoupil do služeb finanční správy a působil jako konceptní úředník, a to celkem osm let v Jičíně. Zde se účastnil hudebního života. V letech 1882–96 přispíval do časopisu Dalibor. V roce 1881 přišel do Plzně a začal rozvíjet tutéž činnost jako v Jičíně. Roku 1882 spolu se skladatelem Hynkem Pallou a dalšími přáteli hudby založil Filharmonický spolek plzeňský, jehož byl po celé trvání jednatelem a Hynek Palla dirigentem. Této funkci věnoval všechen volný čas. Byl činným též jako člen smyčcového kvarteta, které se utvořilo ve jmenovaném spolku. Později, v době nemoci Hynka Pally, byl i aranžérem koncertů a převzal jeho vedení, aby existenci spolku udržel.

Poté co v roce 1896 Hynek Palla zemřel, Filharmonický spolek plzeňský zanikl a Jan Basler byl jmenován vrchním finančním radou a šéfem okresního finančního ředitelství v Chrudimi. Tam organizoval orchestrální sbor při pěveckém spolku Slavoj a převzal funkci dirigenta orchestru. V roce 1897 byl přeložen do Plzně.

Komponoval kratší klavírní skladby, mezi nimi také taneční, z nichž některé vyšly tiskem u Františka Augustina Urbánka v Praze.


Literatura:

ČSHS.

 

Andrea Vaňková


Datum poslední změny: 28.11.2018