Český hudební slovník osob a institucí

Blahoslav, Jan

Charakteristika: Biskup jednoty bratrské, básník, gramatik, historik, překladatel a hudební teoretik

Datum narození/zahájení aktivity: 20.2.1523
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.11.1571

Blahoslav, Jan, biskup jednoty bratrské, básník, gramatik, historik, překladatel a hudební teoretik, narozen 20. 2. 1523, Přerov, zemřel 24. 11. 1571, Moravský Krumlov (pochován v Ivančicích).

Pocházel z bratrské měšťanské rodiny. Primární vzdělání získal v Přerově, na začátku čtyřicátých let se připravoval na duchovní službu v Kroměříži. V dalších, především jazykových studiích pokračoval na luteránském gymnáziu v Goldbergu (1543–44) a Wittenbergu (1544–45), kde měl možnost se seznámit i s hudební teorií a poetikou. Své vzdělání i filozofický pohled na svět podřizoval od mala jednotě bratrské.

Po návratu z cest pracoval jako učitel v Prostějově, roku 1548 byl biskupským pomocníkem v Mladé Boleslavi. Po krátkých peripetiích v Královci a Basileji se kvůli nemoci musel vrátit zpět do Mladé Boleslavi. V roce 1553 byl v Přerově vysvěcen na kněze, 23. srpna 1557 byl zvolen biskupem jednoty bratrské, 1558 stanoven jejím písařem se sídlem v Ivančicích. Kromě práce písařské byl pověřen také některými úkoly diplomatickými a inspekčními, díky nimž vyjížděl na cesty po českých zemích i do zahraničí.

Napsal spisy historické, gramatické, teologické, zabýval se poetikou a teoreticky také hudbou. Mezi jeho nejvýznamnější počiny s dalekosáhlými důsledky do budoucna patří překlad Nového zákona do češtiny. Jeho zájem o jazykovou kulturu vyvrcholil rozsáhlým komentářem k původní gramatice Václava Beneše Optáta, Petra Gzela a Václava Philomatesa, novodobě vydané pod názvem Gramatika česká Jana Blahoslava (1991). Spis měl ve své době sloužit jako pomůcka pro překladatele a kazatele.

Pro hudební vědu je podstatný jeho spis Musika, to jest Knížka zpěvákům náležité zprávy o sobě zavírající z roku 1558 (rozšířeno 1569), první česky psaná hudební nauka. Najdeme zde teoretické pokyny ke zpěvu a skladbě. Významná je také jeho činnost básnická a skladatelská – doloženo je kolem osmi nápěvů a cca 52 textů duchovních písní. Blahoslav byl hlavním redaktorem nového vydání kancionálu: původní kancionál Jana Roha (Písně chval božských) vydal nově s úpravami jako tzv. Šamotulský kancionál (tisk 25. 1. 1560 – 7. 6. 1561, celkem 735 písní, z toho 221 nových). Blahoslav dohlížel i na vydání další v Ivančicích (tzv. Ivančický kancionál, vydáno 1564, Blahoslavovy opravy a doplňky až ve třetím vydání 1576).


Dílo:

Dílo literární

Spisy tiskem nevydané (výběr)

Obrana nového kancionálu (rkp. 1564);

Gramatika česká od kněze Beneše Optáta a od kněze Václava Filomátesa předešlých let vydaná a nyní od J. B. Přerovského povysvětlená, nemálo upravená a porozšířená (rkp. 1551–71).

Samostatně vydané spisy o hudbě, redakce (výběr)

Musika, to jest Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající (Olomouc 1558; Ivančice 1569, rozšířené vydání);

Písně duchovní evanjelistské (Šamotuly 1561, tzv. Šamotulský kancionál).

Novodobé edice rukopisů, výbory z díla (výběr)

Duchovní písně Jana Blahoslava. Po prvé v tento soubor shromážděné a v původním pořadu přetištěné z kancionálu šamotulského, který byl vydán L. P. 1561 péčí Jednoty českých bratří (Přerov 1934; ed. Edvard Kvasnička);

Pochodně zažžená. Výbor z díla (Praha, Jan Laichter 11949, zejména s. 85–125; uspořádal Pavel Váša; edice Sloupové pamětní, kniha šestá);

Gramatika česká Jana Blahoslava (Brno, Masarykova univerzita 1991; ed. Jana Nechutová, Dušan Šlosar, Mirek Čejka).

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

Grove5 (heslo Graciana Černušáka).

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

MGG1 (heslo Jana Kouby).

Král, Václav (ed.) a kolektiv: Malý encyklopedický slovník A–Ž (Praha, Academia 11972, s. 114).

New Grove1.

MEH.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. [Díl] 1. A–G (Praha, Academia 11985, s. 247–248; heslo Jaroslava Kolára; zde podrobná bibliografie k celému Blahoslavovu dílu).  

MGG2.

New Grove2 (heslo Johna Claphama).

II. Monografie a studie (výběr)

Hostinský, Otakar: Jan Blahoslav a Jan Josquin. Příspěvek k dějinám české hudby a theorie (Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1896).

Janáček, Josef: Jan Blahoslav. Studie s ukázkami z díla (Praha, Svobodné slovo 11966).

Brown, Marschall: Jan Blahoslav. Humanista, filolog, muzikolog, Boží muž (Praha, Cesta domů 2010).

III. Bibliografie

Sborník Blahoslavův (1523–1923). K čtyřstému výročí jeho narozenin (Přerov 1923; zde výběrová bibliografie).

Jan Pirner


Datum poslední změny: 8.2.2012