Český hudební slovník osob a institucí

Novák, Přemysl

Charakteristika: Muzikolog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 13.9.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.2.1975

Novák, Přemysl, muzikolog a skladatel, narozen 13. 9. 1925, Brušperk (Frýdek-Místek), zemřel 11. 2. 1975, Brno.
 
Základní hudební vzdělání získal v rodišti u učitele Františka Palkovského a v ostravském Ústavu hudby a zpěvu (1942–45).Vystudoval reálné gymnázium v Místku (maturita 1945). Po válce byl na brněnské konzervatoři žákem Jaroslava Kvapila ve skladbě a zároveň studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity hudební vědu u Jana Racka (PhDr. 1952). V roce 1949 se stal na Katedře hudební vědy brněnské filozofické fakulty asistentem a tajemníkem katedry. Dirigoval studentský soubor, pro který zároveň komponoval. V letech 1953–59 jako odborný asistent a vědecký aspirant publikoval studie s janáčkovskou tématiku (svá zjištění o vzniku mužského sboru Vínek, o skladatelově poslední vůli apod.). Jako vysokoškolský učitel v padesátých letech 20. století prosazoval dobové dogmatické názory na hudební tvorbu, estetiku a společenský vývoj. Z počátku též komponoval skladby v duchu ždanovovské linie socialistického realismu (mimo jiné pionýrské písně a častušky). V šedesátých letech přesídlil do Ostravy, kde byl v době 1960–67 ředitelem konzervatoře. Pak se vrátil do Brna na místo dramaturga opery Státního divadla, kde také po sedmi letech zemřel.

Dílo:

I. Dílo hudební

Ostrava. Melodram na slova Vojtěcha Martínka, 1944;
Dvě skladbičky pro sólové violoncello, 1944 – přepracováno 1960;
Sonatina pro housle a klavír, 1947;
Písně jaru, 1948;
Matce, 1948 – přepracováno 1960;
Sonáta pro violoncello a klavír, 1949;
A přece bude žít má zem. Cyklus mužských sborů, 1958.
 

II. Dílo literární

Samostatně vydaná  publikace
Malá kronika dětských sborů Františka Lýska  (Brno 1960).
       
Studie a články
Raimonda Dienová (Rozbor symfonické básně Ludvíka Podéště) (Hudební rozhledy 5, 1952, č. 7, s. 8–9);
Progresivní vlastnosti hudebních děl (in: Sborník prací FF brněnské univerzity, B 2, 1954, s. 167–177);
Předmluva k českému vydání Pamětí H. Berlioze (Praha 1955, 19562);
Účast dělnictva a sociální demokracie v boji o založení české univerzity na Moravě (spoluautor Konečný, Zdeněk, in: Sborník prací FF brněnské univerzity 4, 1955, s. 72–84);
Podíl filosofické fakulty na autorském právu Leoše Janáčka (in: Sborník prací FF brněnské univerzity 4, 1955);
Poslední vůle Leoše Janáčka (Časopis Matice moravské 75, 1956, číslo 3–4, s. 279–299);
Odkaz Leoše Janáčka filosofické fakultě (in: Sborník prací FF brněnské univerzity 6, 1957, č. 2, s. 77–101);
K zahájení výzkumu o hudební a pěvecké činnosti lašských spolků v 2. polovině 19. století (Radostná země VII, 1957, č. 2, s. 59–62);
Neznámý rukopis Vladimíra Helferta (Časopis Moravského muzea 77, 1958, č. 1/2);
Janáčkova umělecká pravda (Host do domu 5, 1958, č. 8, s. 360–362);
K otázce tonálních zákonitostí středolašských lidových písní (in: Sborník prací FF brněnské univerzity, F 2, 1958, s. 55–67);
Vladimír Helfert – tvůrce Janáčkova archivu (in: Musikologie, sborník pro hudební vědu a kritiku 5, 1958, s. 181–221);
Píseň z těžkého života zrozená (Radostná země IX, 1959, č. 2, s. 56–58);
Vznik Janáčkova sboru Vínek (Hudební rozhledy 15, 1962, č. 9, s. 367–370);
Hudebněfolkloristická historiografie ve Slezsku a na severovýchodní Moravě (in: Slezský sborník 60, 1962, s. 187–202);
O společenském poslání hudební kritiky (Červený květ 7, 1962, s. 313–314);
K problémům historiografie a systematiky hudebních nástrojů zváště membranofonů a idiofonů  (Hudební nástroje 4, 1967, č. 5, s. 147–148 a č. 6, s. 172–173);
Výběrový soupis prací Josefa Burjanka v chronologickém řazení (in: Sborník JAMU 7, Brno 1980, s. 235–237).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5 (Opava – Ostrava 1996).
 
II. Ostatní
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace  (Ostrava 1981).
Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).
Almanach 50 let Janáčkova konzervatoř v Ostravě 1953 – 2003 (Ostrava 2003).
Pečman, Rudolf: Z hlubin paměti (Brno 2007).
 
Karel Steinmetz
Datum poslední změny: 20.1.2009