Český hudební slovník osob a institucí

Slavík, Antonín 2)

Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 30.5.1810

Slavík, Antonín 2), houslista, narozen 30. 5. 1810, Hořovice, zemřel (?), Moskva.
 
Syn kantora Antonína Slavíka a mladší bratr houslisty Josefa Slavíka. Studoval latinské školy v Praze, kde se stýkal s Josefem Kajetánem Tylem. Hře na housle se učil u bratra Josefa ve Vídni, kde konal vojenskou službu. Vzdělán na pedagogickém kursu ve Vídni, byl nějaký čas pod­učitelem v Hořovicích u svého otce. Kolem 1840 odešel do Polska a Ruska a žil v Mosk­vě jako učitel hudby a houslové hry.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006