Český hudební slovník osob a institucí

Homolka, Johann Štěpán

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 20.6.1800
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.3.1883

Homolka, Johann Štěpán, houslař, narozen 20. 6. 1800, Velvary, zemřel 19. 3. 1883, Praha.
 
Bratr houslařů Václava, Emanuela Adama a Ferdinanda Josefa. Vyučil se v Praze u Johanna Stosse. Po vyučení pracoval delší dobu u Michala Webera v Praze, také u svého synovce Ferdinanda Augusta Vincence Homolky v Praze a krátce též ve Velvarech a Družci (kolem roku 1833). V roce 1840 se osamostatnil v Praze. V letech 1851–1854 pracoval opět společně se svým synovcem Ferdinandem Augustem Vincencem. Když roku 1862 zemřel v Kutné Hoře jeho bratr Ferdinand Josef a rok na to i jeho synovec Ferdinand Josef, převzal jejich dílnu a až do své smrti působil v Kutné Hoře. Johann Štěpán byl výborným hudebníkem, ale jako houslař poněkud zaostal za svými příbuznými. Věnoval se proto především stavbě kytar, jejichž výroba je po stránce řemeslné snazší.

Dílo:


Diskografie:


Literatura:

Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 61).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 147–148).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 113–114).
 
Pavel Kurfürst

Archiválie:Datum poslední změny: 17.11.2002