Český hudební slovník osob a institucí

Hendrych, Vinko

(Vincenc; Čeněk; Hendrich, Vinzenz)
Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 5.4.1841
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.9.1892

Hendrych, Vinko (vl. jm. Vincenc, též Čeněk; psán též Hendrich, Vinzenz), kapelník a skladatel, narozen 5. 4. 1841, Koryčany (Kroměříž), zemřel 7. 9. 1892, Petrinja (Chorvatsko).
 
Studoval na gymnáziu v Litomyšli a varhanické škole v Praze (studium ukončil 1864). Po krátkém působení v Litomyšli odešel do Chorvatska, kde působil jako ředitel kůru, učitel hudby a kapelník v Senji (1867–74) a v letech 1874–92 jako kapelník v Petrinji. Psal sbory, jež dosáhly úspěchu u chorvatské národně orientované společnosti (Ratna pjesma kosovska, Oj, dome moj), či pochody (Slavulja), věnoval se sborovým úpravám lidových písní (sbírky Sloga, Poputnica). Je rovněž autorem chrámových skladeb a varhanních fug.

Literatura:

I. Lexika
Srb-Debrnov II, 1900.
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Dalibor 14, 1892, 325.
 
Mikuláš Bek

Datum poslední změny: 23.1.2007