Český hudební slovník osob a institucí

Gelnar, Jaromír

Charakteristika: Etnomuzikolog a rozhlasový pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 19.1.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.10.1990

Gelnar, Jaromír, etnomuzikolog a rozhlasový pracovník, narozen 19. 1. 1931, Ostrava, zemřel 25. 10. 1990, Havířov.

 

Po absolvování reálného gymnázia v rodišti (1942–50) studoval v letech 1950–55 národopis a hudební vědu na Filozofické fakultě brněnské univerzity (diplomní práce Lidová hudba na Rožnovsku). V klavíru se vzdělával u Františka Schäfra a hudební teorii u Jaroslava Kvapila.

Poté rok pracoval jako hudební redaktor zaměřený na lidovou píseň v Československém rozhlase v Ostravě, v letech 1956–75 byl vědeckým pracovníkem v brněnském Ústavu pro lidovou píseň ČSAV (zde se zabýval zvláště otázkami česko-polských filiací v lidové hudbě, písňovým folklorem východní oblastí českého Slezska a romskou hudbou). V roce 1975 se vrátil do svého rodného kraje opět jako redaktor a dramaturg Československého rozhlasu v Ostravě. Zde spolu s Janem Rokytou pokračoval v budování rozsáhle fonotéky snímků lidové hudby a písní. Zasloužil se o vznik folklorního festivalu Slezské dny v Dolní Lomné, byl členem programových rad festivalů v Dolní Lomné a ve Strážnici.


Dílo:

Dílo literární

 

Knihy a písňové sborníky

Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska (spolu s Oldřichem Sirovátkou, Praha 1957);

Národní zpěvník 1–10 (Praha 1965, 1966, 1968, 1972, 1975, 1979, 1982, 1985, 1987 a 1988);

Cikánské-romské etnikum v Ostravě (ekologická analýza a problém vývojových změn Cikánů-Romů v městském, průmyslovém prostředí), I.–II. díl (spolu s Evou Davidovou-Turčínovou, Praha–Ostrava 1970);

Život a tradice Těšínska v minulosti (spolu s Evou Harokovou, Český Těšín 1971);

Hudební osnovy goralského písňového folklóru (Ostrava 1987).

 

Studie a stati

Taktové členění v zápisech našich lidových písní východního (vokálního) typu. K metodice zápisu lidové písně (Český lid, roč. 45, 1958, č. 5, 207–211);

Kontrování v hrčavské lidové hudbě (Radostná země, roč. 8, 1958, č. 1, s. 14–20);

Tanec „Starodávný“ v díle Leoše Janáčka (Radostná země, roč. 10, 1960, č. 1, s. 1–10);

Nad katalogy písňových nápěvů (Český lid, roč. 49, 1962, č. 6, s. 241–249, spolu s Karlem Vetterlem);

Interpretační roviny v lidové písni (Radostná země, roč. 12, 1962, č. 1, s. 17–22);

K obsahu folkloristického studia (in: Slovácko – Národopisný sborník, sv. 6, Uherské Hradiště 1964, s. 119–122);

Faktory variačního procesu v lidové písni (Národopisný věstník československý, roč. 2 (35), 1967, s. 183–197, spolu s Oldřichem Sitovátkou);

K otázkám transkripce volně rytmizovaných písní (Český lid, roč. 56, 1969, č. 3, 126–129);

Die Melodienordung auf der Basis der metrorhythmischen Formgestaltung (in: sborník Methoden der Klassifikation von von Volksliedweisen, Bratislava 1969, s. 81–90; spoluautor Vetterl, Karel);

Realizace předělů v hudební formě písňových nápěvů (in: sborník Lidová píseň a samočinný počítač, Brno 1972, s. 155–161);

Zur Frage der zweizeiligen melodie (in sborník Analyse und Klassifikation der Volkslieder, Krakov 1973, s. 171–178);

Živé tradování písní v okruhu obyčejů v Suché Hoře (in: sborník O životě písně v lidové tradici – Variační proces ve folklóru, Brno 1973, s. 121–131);

K typologii táhlé písně v západních Karpatech (Český lid, roč. 61, 1974, č. 3, s. 146–154);

Příspěvek k typologii české lidové písně (Národopisné aktuality, roč. 15, 1978, č. 3. 195–202);

Ein Überblick über die Liedgattungen im Teschenrland (in sborník Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, Bratislava 1981, s. 47–55).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (svazek 3, Opava–Ostrava 1995).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I (Ostrava 2005).

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997, s. 32–33).

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (Praha 2007).

 

II. Ostatní

Langer, J.: K padesátinám Jaromíra Gelnara (Národopisné aktuality, roč. 18, 1981, s. 40–41).

Krédo J. Gelnara (Národopisná revue 1991, s. 186 – 187).

Toncrová, Marta: Odešel PhDr. Jaromír Gelnar, CSc. (+ 25. října 1990 Havířov) (Český lid, roč. 78, 1991, s. 140–141).

Holý, Dušan, Pavlištík, Karel: Hranice života – ne lásky, in memoriam Jaromíra Gelnara 1931–1990 (Zlín 1995).

Toncrová, Marta: Jaromír Gelnar (1931–1990) (Bibliografická příloha Národopisné revue č. 4, Strážnice 1992).

 

Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 19.3.2012