Český hudební slovník osob a institucí

Gollwell, John

(Jan Borůvka)
Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 23.7.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.3.1953

Gollwell, John (vl. jm. Jan Borůvka), skladatel, narozen 23. 7. 1893, Praha, zemřel 7. 3. 1953, tamtéž.
 
Začal stu­dovat techniku v Praze, ale oddal se hud­bě, které se učil soukromě. Založil vlastní hu­dební nakladatelství (1924), jež brzy zaniklo (1934). Pianista, dirigent v Praze i v zahra­ničí (Francie, Afrika, Amerika), pracoval pro rozhlas i film. Napsal na tři sta skladeb taneč­ního rázu na vlastní i cizí texty. Vyšly u Emanuela Starého, Mojmíra Urbánka i jeho vlastním nákladem (Krůpě­je, Táhnou přelétaví ptáci, Sníh, Ulička štěs­tí, také Dumky pro klavír). Tango Mexicanola dosáhlo velkého úspěchu.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006