Český hudební slovník osob a institucí

Degen, Jindřich

(Degen, Henry)
Charakteristika: Hobojista a malíř

Datum narození/zahájení aktivity: 4.4.1923

Degen, Jindřich (Degen, Henry), hobojista a malíř, narozen 4. 4. 1923, Praha.


Pochází z hudebnické rodiny. Po maturitě na reálném gymnáziu absolvoval pražskou konzervatoř (1942–47) a hudební vědu na Univerzitě Karlově (1945–50). Hrál v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK (1943–47) a v orchestru Národního divadla v Praze (1948–59). Současně působil v komorním souboru Národního divadla. Od sedmdesátých let žije v zahraničí (Švédsko, Austrálie). Byl rovněž činný jako hudební editor (edice hobojových skladeb Antonína Rejchy a Christiana Gottloba Augusta Bergta) a je autorem instruktivních skladeb (20 snadných etud pro hoboj). Po ukončení profesionální hudební kariéry v roce 1979 se plně věnuje výtvarné činnosti.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
http://henrydegen.com/About-the-Artist.html

Vlastimil Tichý


Datum poslední změny: 15.11.2009