Český hudební slovník osob a institucí

Beneš, Rudolf

Charakteristika: Učitel a ředitel kůru

Datum narození/zahájení aktivity: 4.6.1881
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.12.1945

Beneš, Rudolf, učitel, narozen 4. 6. 1881, Vídeň, zemřel 25. 12. 1945, Nymburk.
 
Maturoval na učitelském ústavě v Jičíně v roce 1901, učil na růz­ných školách, nejdéle v Jizbicích (1919–39). Zároveň činný jako ředitel kůru ve Velebilech (1907–19) i jako skladatel (dětské a smíšené sbory, Lyrická suita pro klavír, skladby houslové apod.). Byl významný mykolog.


Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 27.1.2006