Český hudební slovník osob a institucí

Škroup, Jan Nepomuk

(Škraup, Joanne Nepomuceno; Skraup, Johann)
Charakteristika: skladatel, kapelník, sbormistr, ředitel kůru a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 15.9.1811
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.5.1892

Škroup, Jan Nepomuk (Škraup, Joanne Nepomuceno; Skraup, Johann), skladatel, kapelník, sbormistr, ředitel kůru a hudební pedagog, narozen 15. 9. 1811, Osice (okres Pardubice), zemřel 5. 5. 1892, Praha (v některých zdrojích chybně 18. 11. 1865).

 

Syn kantora a skladatele Dominika Škroupa, bratr skladatele a dirigenta Františka Škroupa působil od dětství jako vokalista v kostelích poblíž svého rodiště. Během studia na pražském gymnáziu, které zřejmě nedokončil, se živil hudbou. Získal zaměstnání jako ekonom a tajemník ve službách hraběnky Trautmannsdorfové v Jemnici (1833–36), kde pořádal zámecké hudební zábavy s pomocí kantora Jana Anderleho a provozoval hudbu na kůru. Po příchodu do Prahy se stal sbormistrem (1836), zástupcem divadelního kapelníka a druhým kapelníkem ve Stavovském divadle (1840), kapelníkem Stögerova divadla v Růžové ulici (1842–43) a opět druhým kapelníkem Stavovského divadla (1870–82). Již během sbormistrovství mu bylo svěřeno dirigování českých oper. Působil jako ředitel kůru u křížovníků (od roku 1838), ředitel Žofínské akademie (1844–49), dómský kapelník u sv. Víta (od roku 1845) a vyučoval zpěv v arcibiskupském semináři (od roku 1846). Jako skladatel se zaměřil na duchovní tvorbu (mše, graduale, offertoria, hymny, Te Deum a další), v níž přísně dodržoval liturgické předpisy. Svou jedinou českou operu Švédové v Praze sám řídil v Prozatímním divadle. Dále komponoval písně, sbory, klavírní skladby a psal teoretické spisy pro potřeby vyučování. Některé z písní vyšly v edici Věnec ze zpěvů vlastenských uvitý a obětovaný dívkám vlastenským. Jeho druhý syn Karl se stal režisérem Stavovského divadla a ředitelem divadla v Erfurtu.


Dílo:

Dílo hudební (výběr):

 

Duchovní (I. – IV.)

 

I. Mše

Missa solemnis in f pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1846).

Missa in C pro smíšený sbor a orchestr (1846).

Missa pastoralis in D pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1847).

Missa in A pro smíšený sbor a orchestr (1848).

Tři krátké mše F dur, Es dur, a moll pro smíšený sbor a varhany (cca 1848).

Missa ad honorem Sancti Joanni Nepomuceni pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1849).

Missa pastoralis in D pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1849).

Missa in b pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1851).

Missa pro populo pro smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Medau v edici Musica pro populo, Praha 1854).

Missa in G pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1864).

Missa in G č. 1 pro smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Schreyer a Fuchs, Praha 1865).

Missa in B č. 2 pro smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Schreyer a Fuchs, Praha 1865).

Missa in D č. 3 pro smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Schreyer a Fuchs, Praha 1865).

Missa in C č. 4 pro smíšený sbor a orchestr (vyd. Schreyer a Fuchs, Praha 1865).

Missa pastoralis in D pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1867).

Missa in F pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1872).

Missa pastoralis in D pro smíšený sbor a orchestr (1876).

Missa in f pro smíšený sbor a orchestr (1879).

Missa pastoralis in D pro smíšený sbor a orchestr (1879).

Missa ad honorem Sancti Benedicti in C pro smíšený sbor a orchestr (1880).

Mše D dur ke svatbě korunního prince Rudolfa (1881).

Missa in c pro smíšený sbor a orchestr (1882).

Missa in a pro smíšený sbor a orchestr (1884).

Missa in c pro smíšený sbor a orchestr (1884).

Missa in D pro smíšený sbor a orchestr (1885).

Missa in F pro smíšený sbor a orchestr (1886).

Missa pro Dominica Resurrectionis in F pro smíšený sbor a orchestr (1887).

Missa festiva in c pro smíšený sbor a orchestr (1887).

Festmesse in d pro smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. Pietsch, Ziegenhals).

Missa defunctorum – Requiem (vyd. v edici Musica sacra pro populo, Christoph a Kuhé, Praha 1855).

Requiem pro smíšený sbor a orchestr (1882).

Requiem pro smíšený sbor, smyčce a varhany (1884).

 

II. Graduale, offertoria

Gradualia et Offertoria pro viginti festis pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1. In festo purificationis B. M. V., 2. In festo Annuntiationis, 3. Pro Dominica Ressurectionis, 4. In die Ascensionis Domini, 5. In festo Sancti Josephi Sponsi B. M. V., 6. In festo Sancti Joannis Nepomuceni, 7. In Dominica Pentecostes, 8. In festo Sanctissimae Trinitatis, 9. In Solemnitate Corporis Christi, 10. In festo Sanctorum, 13. In Assumptione B. M. V., 14. In festo Nominis B. M. V., 15. In festo Sancti Wenceslai Ducis et Martyris, 16. In festo Dedicationis Ecclesiae).

Graduale pastorale pro smíšený sbor a 4 lesní rohy (1839).

Offertorium de Beata Maria pro smíšený sbor a orchestr (1840).

Offertorium Iustorum animae pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1848).

Graduale Alleluja Mittat vobis Dominus pro smíšený sbor a orchestr (1854).

Offertorium de omni tempore pro tenor a bas sólo, smíšený sbor a orchestr (1855).

Graduale et Offertorium pro festo Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi pro smíšený sbor, smyčce a varhany (1860).

Graduale pro festo Sancti Laurentii pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1862).

Offertorium de Martyre pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1864).

Graduale de Beata Maria pro alt sólo a smyčce (1864).

Offertorium Iustitiae Domini pro smíšený sbor a varhany (1865).

Graduale et Offertorium in festo immaculate Conceptionis Beatae Mariae Virginis pro smíšený sbor a orchestr (1867).

Graduale in festo Beatae Mariae Virginis auxilium Christianorum pro smíšený sbor a smyčce (1868).

Graduale in festo Sanctorum Apostolorum Philippi et Jacobi pro smíšený sbor a orchestr (1870).

Offertorium k sv. Trojici (1872).

Graduale k sv. Trojici pro mužský sbor a dechové nástroje (1873).

Offertorium pro Dominica V. post Pentecosten pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1874).

Offertorium pro Dominica XI. post Pentecosten pro smíšený sbor a orchestr (1874).

Offertorium pro festo Transfigurationis Domini pro smíšený sbor a orchestr (1876).

Graduale Alleluja, cognoverunt discipuli Dominum pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1877).

Offertorium Confitebor tibi Domine pro smíšený sbor a varhany (1877).

Graduale Iacta cogitatum tuum pro smíšený sbor a smyčce (1877).

Offertorium Benedicite Dominum omnes pro smíšený sbor (1879).

Offertorium in vigilia Epiphaniae pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1879).

Graduale Alleluja, da quacumque tribulatione pro smíšený sbor a varhany (1879).

Offertorium de Pontifice tempore paschali (1881).

Graduale plurium Martyrum extra tempus paschale pro soprán sólo a smíšený sbor (1882).

Graduale Ecce sacerdos magnus pro smíšený sbor a varhany (1882).

Graduale de Beata Maria Virgine pro smíšený sbor a varhany (1882).

Offertorium pro Dominica IX. post Pentecosten pro smíšený sbor a orchestr (1884).

Graduale Gloria et Honore pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1884).

Graduale Confessoris Pontificis pro smíšený sbor a varhany (1884).

Offertorium Iustitiae, iustitiae Domini rectae pro smíšený sbor (1884).

Offertorium pro festo Sanctissimae Innocentium pro smíšený sbor a orchestr (1884).

Graduale Sancti Ioannis Chrysostomi pro smíšený sbor a smyčce (1884).

Offertorium pro Dominica II. post Pascha pro smíšený sbor a orchestr (1885).

Graduale Os justi meditabitur pro smíšený sbor a varhany (1886).

Graduale Domine, Domine, praevenisti pro smíšený sbor a varhany (1886).

Gradule Timebunt gentes nomen pro smíšený sbor a varhany (1886).

Offertorium In virtute tua Domine pro smíšený sbor a orchestr (1887).

Offertorium Veritas meas pro smíšený sbor a varhany (1887).

Offertorium pro Dominica VIII. post Pentecosten pro smíšený sbor a varhany (1887).

Offertorium Asumpta est pro smíšený sbor a orchestr (1887).

Graduale Propter veritatem pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1887).

Graduale et Offertorium Iustus ut Palma pro smíšený sbor a varhany (1887).

Graduale Benedicta et venerabilis pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1887).

Graduale pro festo Sancti Clementis Papae et Martyris pro smíšený sbor a varhany.

Offertorium Non duplices pro smíšený sbor a orchestr.

Graduale Diffusa est pro smíšený sbor, orchestr a varhany.

 

III. Hymny

Hymnus de Nativitate pro pětihlasý smíšený sbor, smyčce a varhany (1848).

Hymnus de Beata Maria pro smíšený sbor, smyčce a varhany (1848).

Hymnus de Sanctissimo nomine Jesu pro mužský sbor (1855).

Hymnus de Sanctissimo nomine Jesu pro smíšený sbor a varhany (1857).

Hymna ke cti sv. otce Pia IX. pro smíšený sbor a varhany (vyd. Christoph a Kuhé, Praha 1859).

Hymnus de Apostolo pro smíšený sbor a varhany (1860).

Hymnus pro festo Sanctae Annae pro smíšený sbor a varhany (1860).

Hymnus in festo Apostoli et Evangelistae pro smíšený sbor a smyčce (1869).

Hymnus de Confessore pro smíšený sbor a smyčce (1872).

Hymnus in Nativitate Domini Jesu Christi pro smíšený sbor a orchestr (1876).

Hymnus de Martyre pro smíšený sbor a orchestr (1877).

Hymnus pro festo Sanctissimae Innocentium pro smíšený sbor a kontrabas (1884).

Hymnus in festo Sanctissimi Augustini pro smíšený sbor a varhany.

Hymna papežská (český text písně Tam, kde stojí Církve skála Josef Antonín Šrůtek).

 

IV. Ostatní duchovní

Litaniae Lauretanae in B pro smíšený sbor, orchestr a varhany (cca1830).

Litaniae Lauretanae in Es pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1830).

Animas fidelium pro smíšený sbor (1839).

Roráte neboli radostné zpěvy adventní s nápěvy pro celý týden a štědrý večer (vyd. Hoffmann, Praha 1847).

Directorium chori passionis in parasceve (1848).

Ave Maria pro smíšený sbor a varhany (1849).

Vexilla regis pro smíšený sbor (1851).

Miserere pro smíšený sbor (1852).

Libera me Domine pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1853).

Turbae sacrae historiae Passionis Domini nostri Jesu Christi, smíšené sbory k pašijím (1854).

Te Deum pro sbor unisono (vyd. v edici Musica sacra pro populo, Medau, Praha 1854).

Te Deum pro smíšený sbor, dechové nástroje a varhany (vyd. Medau, Praha 1854).

4 antiphonae de B. M. V. pro smíšený sbor, kontrabas a varhany; lesní rohy – 3., 4., trubky a tympány – 4. (1. Alma redemptoris, 2. Ave regina, 3. Regina coeli, 4. Salve regina, vyd. v edici Musica sacra pro populo, Christoph a Kuhé, Praha 1855).

Žalm 127 pro smíšený sbor (1855).

Litaniae de Beata Virgine Maria pro smíšený sbor, orchestr a varhany (vyd. v edici Musica sacra pro populo, Christoph a Kuhé, Praha 1855).

Pater noster pro sbor unisono a varhany (1860, také verze s orchestrem).

Veni Sancte Spiritus pro smíšený sbor, dechové nástroje a varhany (1863).

Tantum ergo pro smíšený sbor a orchestr (1865).

Pange lingua pro smíšený sbor a varhany (1878).

Invictus heros zum 150 jährigen Jubiläum (1879).

Responsorium ad processionem sabbato Sancto pro smíšený sbor a orchestr (1881).

Te Deum pro smíšený sbor, orchestr a varhany (1883).

Animas fidelium pro mužský sbor (1883).

Stabat Mater pro smíšený sbor a varhany (1884).

Lass mich deine Leiden singen (vyd. Rohlíček a Sievers, Praha 1885).

In adoratione crucis pro smíšený sbor.

Panis angelicus pro smíšený sbor.

Pastorella pro ženský sbor, orchestr a varhany.

Pohřební písně I. pro smíšený sbor a dechové nástroje (1. Nad rakví dítěte, 2. Na mládence neb pannu, 3. Na smrt otce nebo matky).

Pohřební písně II. pro smíšený sbor a dechové nástroje (1. Truchlozpěv, 2. U hrobu).

Popule meus pro smíšený sbor.

Při pozdvihování pro mužský sbor.

Veni Sancte Spiritus pro smíšený sbor, 2 housle a varhany.

Čtyři zastavení k Božímu Tělu pro smíšený sbor, 3 klariny.

 

Opery

Elfriede, dětská opera o 3 jednáních (1828, libreto Johann Siegl, neprovedena).

Švédové v Praze, historická opera o 3 jednáních (1845, libreto Josef Pečírka a Emanuel Züngel, premiéra Prozatímní divadlo, dirigent autor, Praha 22. 4. 1867).

Der Liebesring, jednoaktová opera (Prsten lásky, libreto Hermann Theodor von Schmid, premiéra Stavovské divadlo, Praha 18. 12. 1861).

Vineta, opera o 3 jednáních (1863, libreto Hermann Theodor von Schmid, premiéra Stavovské divadlo, Praha 11. 6. 1870).

 

Písně

Hanna (text Václav Jaromír Picek).

Oči panny (text Václav Jaromír Picek).

Heslo (text Jan Slavomír Tomíček).

Hněv (text Václav Jaromír Picek).

Kde děva má (text Václav Jaromír Picek).

Kytka vlastenkám (text Václav Jaromír Picek).

Láska k vlasti (text Václav Jaromír Picek).

Lidský život (text Jan Slavomír Tomíček).

Na vlast (text Karel Simeon Macháček).

Píseň cestujících po Čechách (text Václav Jaromír Picek).

Ples Čechův (text Václav Jaromír Picek).

Ranní (text Jan Jindřich Marek).

Večerní (text Jan Jindřich Marek).

Hněv (text Václav Jaromír Picek).

Lidský život (text Jan Slavomír Tomíček).

Věnečky (text Karel Simeon Macháček).

Vöglein, mein Bote (text Johann Gabriel Seidl).

Ihre Augen (text Vincenz Zusner).

An die Geliebte.

 

Sbory

Jarní píseň, ženský sbor (1845).

Čeští jonáci. Zpěv a píseň milujem, mužský sbor (text Josef Čejka).

Komu zazpíváme, mužský sbor (text Václav Jaromír Picek).

Přání, mužský sbor.

Radostné cestování, mužský sbor.

Staročeská (Bývali Čechové), mužský sbor.

Der Schiffer, mužský sbor.

 

Klavírní skladby

Andante (1828).

Galop s triem (1829).

Slavná ouvertura k otevření českého divadla v Štögerovském domě. Složená, všem vlastencům věnovaná a pro pianoforte zřízená (na motivy písní Františka Škroupa Píseň společní a Kde domov můj?, vyd. Hoffmann, Praha 1842).

Zastaveníčko (vyd. Praha 1856).

Pochod.

Valčík pro klavír na 4 ruce.

 

Ostatní skladby

Chudý kejklíř, scénická hudba ke hře Josefa Kajetána Tyla (1848).

Ephilog pro smyčcový kvartet (1871).

Smyčcový kvartet c moll.

 

Dílo literární:

 

Teoretické spisy

Anleitung zum Figural- und Choralgesänge nebst der allgemeinen Musiklehre. Zum Gebrauche für Seminarien, Geistliche, Schullehrer, Choralisten und Musiklehrer (vyd. Haase, Praha 1848).

Počátky hudební dle J. N. Škroupa (vyd. Časopis Českého musea, 1850).

Manuale pro sacris functionibus, quae per anni ecclesiastici decursum cum cantu celebrantur. Ad usum directorum chori et cantorum juxta rituale, missale et breviarium romanum (vyd. Bellmann, Praha 1858).

Theoretisch-praktische Musikschule für Lehrer und Kirchenchordirectoren, insbesondere für Lehramtscandidaten (vyd. Augusta, 1862; vyd. také v českém jazyce).

Sammlung praktischer Beispiele zur theoretisch-praktischen Musikschule für Lehrer und Kirchenchordirektoren, insbesondere für Lehramtscandidaten (vyd. Augusta, 1863; vyd. také v českém jazyce).

Vyučování ve zpěvu z prvopočátku (vyd. Schreyer a Fuchs, Praha 1863).

Gesangschule für Anfänger (vyd. Schreyer & Fuchs, Praha 1864).

Kurze Musik-Lehre insbesondere für Musikbildungs-Anstalten (vyd. Bellmann, Praha 1870).

Literatura:

I. Lexika

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního musea v Praze).

Wurzbach, Constant von:Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Svazek 35 (Vídeň 1877).

OSN.

Baker, Theodore: Biographical Dictionary of Musicians (New York 1900).

Pazdírek, Franz: Universal-Handbuch der Musikliteratur aller Zeiten und Völker (Vídeň 1904–10).

Frank, Paul – Altmann, Wilhelm: Kurzgefasstes Tonkünstler Lexikon: für Musiker und Freunde der Musik (Řezno 1936).

MGG1.

ČSHS.

Honegger, Marc: Dictionnaire de la musique (Paříž 1970–76).

Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Sundström, Einar – Morin, Gösta – Moberg, Carl-Allan: Sohlmans musiklexikon (Stockholm 21975–79).

New Grove1.

Robijns, Jozef – Zijlstra, Miep: Algemene muziek encyclopedie (Haarlem 1984).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).

Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Přírůstky za léta 1971–2001 a doplňky (Brno 2007).

 

II. Ostatní

Meliš, Emanuel – Bergmann, Josef: Průvodce v oboru českých tištěných písní pro jeden i více hlasů 1800/1862 (Praha 1863).

Teuber, Oscar: Geschichte des Prager Theaters. Von den Anfängen des Schauspielwesens bis auf die neueste Zeit. Svazek 3 (Praha 1888).

Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Borecký, Jaromír: Stručný přehled dějin české hudby (Praha 21928).

Plavec, Josef: František Škroup (Praha 1941).

Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha čtvrtá (Praha 21951).

Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha pátá (Praha 21952).

Léblová-Crhová,Eva: Jan Nepomuk Škroup a jeho opera Švédové v Praze (diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1953).

Pohanka, Jaroslav: Dějiny české hudby v příkladech (Praha 1958).

Černý, Jaromír a kolektiv: Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby (Praha 1983).

Tyrrell, John: Czech opera (Cambridge 1988).

Ludvová, Jitka: Česká hudební teorie novější doby. 1850–1900 (Praha 1989).

Maděra, Vladislav: Skladatelé našeho kraje (in: Zprávy klubu přátel Pardubicka 39, 2004, č. 1–2, s. 12–16).

Štědroň, Miloš – Šlosar, Dušan: Jan Nepomuk Škroup (in: Dějiny české hudební terminologie, Brno 2004, s. 77–82).

 

www.prostor-ad.cz/pruvodce/okolobrd/trnova/rodokmen.htm

http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=3749&sz=0&abc=S&pn=356affcc-f301-3000-85ff-c11223344aaa

Archiválie:

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Národní knihovna. Hudební oddělení.

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 15.5.2016