Český hudební slovník osob a institucí

Weber, Michael

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 7.10.1787
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.1.1844

Weber, Michael, houslař, narozen 7. 10. 1787, Lerchenfeld u Vídně, zemřel 18. 1. 1844, Praha.
 
Kolem roku 1805 se vyučil houslařem ve Vídni. Po vyučení odešel do Prahy, kde se stal tovaryšem u houslaře Kašpara Strnada. Měšťanské právo na Starém Městě získal v roce 1818. Pravděpodobně se osamostatnil až po smrti Kašpara Strnada v roce 1823. Dílnu měl postupně na čtyřech místech v Praze. Poslední na Ferdinandově třídě (nyní Národní), kde také zemřel raněn mrtvicí. Dílnu i majetek odkázal svému pomocníku houslaři Ignazi Sandnerovi, i když u Webera dlouho nepracoval. Přesto, že jeho první pražské nástroje jsou stavěny podle vídeňské houslařské školy, svou práci rychle přizpůsobil škole pražské a jeho nástroje se velmi podobají nástrojům Kašpara Strnada. Také kytary zdobil po vzoru Kašpara Strnada perletí a slonovinou. Weber se zabýval velmi důkladně teorií stavby houslí a vlastnil rozsáhlou knihovnu, obsahující také tehdy známé odborné houslařské spisy.

Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 115–116).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 146–147, 149).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 177–178).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 20.12.2003