Český hudební slovník osob a institucí

Hrobský, Karel Emanuel

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 12.9.1877
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 10.2.1951

Hrobský, Karel Emanuel, hudební spisovatel, narozen 12. 9. 1877, České Budějovice, zemřel 10. 2. 1951, Jičín.

Studoval na reálce v rodných Českých Budějovicích, kde také v roce 1897 maturoval. Poté odešel do Prahy studovat na českou techniku, inženýrem se stal roku 1902. Pracovní uplatnění našel jako úředník technicko-finanční kontroly na mnoha místech v Čechách, nakonec zakotvil v Jičíně, kde také zemřel. Již ve studentských letech byl nadšeným milovníkem hudby, proto také zahájil spolupráci s časopisem Česká hudba, jehož byl v letech 18971927 hlavním přispěvatelem literární přílohy. Tento časopis také otiskl některé jeho skladby. Věnoval se i kompoziční práci, bližší mu byly zejména menší formy sbory, písně, klavírní skladby. Vedle praktické kompoziční činnosti byl též sbormistrem studentského pěveckého spolku Budivoj. Významné jsou Hrobského popularizační snahy, díky nimž neupadli v zapomnění někteří naši méně známí hudební skladatelé. S mnohými vedl rozsáhlou korespondenci, z níž čerpal cenné informace, následně uveřejňoval životopisné články, pomýšlel dokonce na slovník českých hudebníků. Přínosné jsou jeho texty pro Pazdírkův hudební slovník II.


Dílo:

Dílo literární

Články a stati (výběr)

Nástin dějin české hudby (Česká hudba 5, 1899);

P. J. Křížkovský (Česká hudba 5, 1899);

Karel Bendl (Česká hudba 5, 1899);

O klavíru (Česká hudba 5, 1899);

František Zdeněk Skuherský (Dalibor 22, 1900);

Přehled české hudby r. 1900 (Česká hudba 7, 1901);

Antonín Dvořák (Česká hudba 7, 1901);

Desetileté jubileum Českého kvarteta (Česká hudba 8, 1902);

Hudba kulturních národů ve starověku (Knihovna České hudby 1903);

Joseg Bohuslav Foerster (Česká hudba 16, 1910);

Otakar Hostinský (Česká hudba 16, 1910);

František Liszt (Česká hudba 17, 1911);

Ludvík van Beethoven (Knihovna České hudby, sv. 8, 1911);

Bedřich Smetana (Knihovna České hudby 1912);

Richard Wagner (Knihovna České hudby 1913);

Kam spějeme (Česká hudba 20, 1913–15);

Důležité objevy v oboru hudby (Česká hudba 22, 1916);

Hrst dopisů od C. M. Hrazdiry (Česká hudba 30, 1927, č. 15–16, s. 48–49).

Literatura:

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 10.1.2012