Český hudební slovník osob a institucí

Balcar, František

Charakteristika: Kantor, varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 2.9.1851
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.2.1924

Balcar, František, kantor, varhaník a skladatel, narozen 2. 9. 1851, Horní Čermná (Ústí nad Orlicí), zemřel 29. 2. 1924, tamtéž.
 
Reálku studoval v Lanškrouně a učitelský ústav v Oberschützenu (Uhry, absolvoval 1871). Působil jako učitel a varhaník evangelických škol a kostelů v rodišti, Krouné, Jimramově, Lískovci, Svratouchu (u Hlinska, 1878–1916), od roku 1916 v rodišti ve výslužbě. Psal převážně pro potřeby církve: varhanní skladby zůstaly v rukopise, kostelní písně v evangelických zpěvnících (píseň Na hranici vyšla 1941 v edici Skryté poklady), sbory vydal vlastním nákladem (tisk L. Engelman & Mühlberg) a u F. Hoblíka v Pardubicích; známé byly zvláště pohřební sbory. Ze světských skladeb má četné taneční kusy pro klavír až sexteto, písně a sbory, z nichž část vydal vlastním nákladem a část u J. Kosteleckého ve Svratouchu, dětské dvouhlasé sbory otiskl v časopise Pěstoun. Celkem 338 zručně vypracovaných skladeb. Na Národopisné výstavě v Praze v roce 1895 odměněn bronzovou medailí.

Literatura:

ČSHS.
PHSN.

 
Petr Macek
Datum poslední změny: 27.1.2006